3M โทร. 097-2929488

3M ผู้นำนวัตกรรมฟิล์มกรองแสงรายแรงของโลก กว่า 5 ทศวรรษที่เราได้คิดค้นพัฒนาฟิล์มกรองแสง 3M มาอย่างต่อเนื่อง ฟิล์มกรองแสงหลากหลายรุ่น ถูกติดตั้งออกไปทั่วโลกกว่าหลายล้ายตารางฟุต ด้วยความไว้ใจในแบรนด์ 3M และความเชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์

 ฟิล์มกรองแสงอาคาร 3M เป็นวัสดุที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ ที่มีลักษณะใสสามารถมองผ่านได้โดยภาพที่เห็นไม่บิดเบือน จากความจริง และไม่ทำลายทิศนวิสัยของผู้ที่อยู่ภายในอากาศ เนื้อฟิล์มมีสารเคลือบป้องกันความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลตจึงช่วยปกป้องผู้ที่อยู่ในอาคารจากรังสีความร้อน อีกทั้งยังช่วยปัองกันเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารไม่ให้ซีดจางก่อนเวลาอันควร อีกทั้งยังมั่นใจได้กับคุณภาพกาวอันเป็นสิขสิทธิ์เฉพาะของ 3M มีลักษณะใส เหนียว และบาง ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้ง และมีความทนทานสูง

"ติดฟิล์มกรองแสง 3M กับบริษัท กู๊ดฟิล์ม จำกัด มั่นใจว่าได้รับฟิล์มคุณภาพของแท้แน่นอน มีใบรับประกันแท้จาก

บริษัท 3M Thailand "

3M Building Film Prestige Series : ฟิล์มกรองแสงอาคาร 3เอ็ม รุ่นเพรสทีจ

นวัตกรรมฟิล์มกรองแสง
ที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันวิจัยระดับโลกของ 3เอ็ม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ “นาโนเทคโนโลยี” (Nano Technology) ซึ่งเป็นการนำฟิล์มใส (Optical Film) มาเรียงซ้อนกันมากกว่า 200 ชั้น แต่มีความบางน้อยกว่าแผ่น โพสต์-อิท? โน้ต ทำให้ฟิล์มกรองแสง “เพรสทีช” มีคุณภาพดีเยี่ยมในด้านความใส โดยชั้นฟิล์มไม่มีการเคลือบสารโลหะ จึงไม่มีผลกระทบต่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ไร้สาย

ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งผ่านเข้ามาในบ้านนั้น มีที่มาจากสองแหล่ง คือ ความร้อนที่มาพร้อมกับแสงสว่างที่มองเห็นได้ (Visible light) และความร้อนจากแสงอินฟราเรด (Infrared light) ที่ทำให้คุณรู้สึกร้อน แต่ด้วยคุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง เพรสทีช ที่มีนาโนเทคโนโลยีจึงที่ช่วยป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ถึง 97% และยังป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้สูงถึง 99.9% ซึ่งเทียบเท่า SPF (Sun Protection Factor) มากกว่า 1700 โดยได้รับการรับรองจากสถาบันมะเร็งผิวหนัง ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Skin Cancer Foundation) ว่า มีส่วนช่วยในการป้องกันผู้อยู่อาศัยในบ้าน ที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสง จากการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 5,700